12/1/2023 5:09:17 AM

 

קוואדרו

משוואה ריבועית

רשימת העבודות

 

(לימוד+תרגול+מבחן)
1

משוואה ריבועית חלקית ומלאה (801, 802, 804)

2

מערכת משוואות (804, 805)

3

משוואה עם שורשים ופרמטרים (805)

4

תכונות המשוואה הריבועית (805)

5

בעיות מילוליות   (806)

 

להורדה והפעלת התוכנה

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    קוואדרו    סיסמה:  אורח

Back to Home Page