הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

הכנה לפיזה

רשימת העבודות
חשיבה מתמטית פרק 1 סדרה כללית-א
חשיבה מתמטית פרק 2 סדרה כללית-ב
חשיבה מתמטית פרק 3 חזקות ושורשים
אי-וודאות ועיבוד נתונים פרק 4 קומבינטוריקה
חשיבה כמותית פרק 5 משוואות ופעולות מיוחדות
שינוי ויחסים פרק 6 בעיות יחס וממוצע
כמות פרק 7 בעיות אחוזים ומספרים
בעיות אוריינות פרק 8 בעיות דרך, הספק ותמיסה
בעיות אוריינות פרק 9 בעיות מילוליות שונות
מרחב וצורה פרק 10 משולש, מקבילית, מעגל

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

התחברות:

פרטי אורח:

שם משתמש: חשיבה | סיסמה: אורח