12/4/2022 7:44:13 PM

אוקלידס

אוסף תרגילים בגיאומטריה אוקלידית

רשימת העבודות והתרגילים

 

1

קטעים וזוויות

2

חפיפת משולשים

3

צלעות וזוויות במשולש

4

ישרים מקבילים

5

ישרים מאונכים

 

להורדה והפעלת התוכנה

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    אוקלידס    סיסמה:  אורח

Back to Home Page