6/16/2024 5:35:43 AM

דֶקארט

 חקירת הפונקציה הריבועית

רשימת העבודות

 

(לימוד+תרגול+מבחן)
1

תכונות הפרבולה (801, 802)

2

משוואת הפרבולה (805)

3

חיתוך הפרבולה עם הצירים (804, 805)

4

פרבולה עם פרמטרים (4-5 י"ל)

5

דוגמת הפתרון המפורט

 

לעבודה מעשית

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    דקארט    סיסמה:  אורח

Back to Home Page