הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2022
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

קורסי ריענון

מסלול קצר
טכניקה אלגברית 20 תרגילים
משוואה ממעלה ראשונה 21 תרגילים
מערכת של משוואות מעלה ראשונה 10 תרגילים
משוואות מיוחדות, משוואות עם ערך מוחלט 14 תרגילים
נוסחאות הכפל המקוצר 15 תרגילים
אי שוויונות 12 תרגילים
הסתברות וסטטיסטיקה 10 תרגילים
משוואה ריבועית 10 תרגילים
מערכת משוואות ריבועיות ומשוואות מיוחדות 10 תרגילים
חקירת פונקציה ריבועית 10 תרגילים
מסלול מורחב
טכניקה אלגברית 20 תרגילים
משוואה ממעלה ראשונה 21 תרגילים
מערכת של משוואות מעלה ראשונה 10 תרגילים
משוואות מיוחדות, משוואות עם ערך מוחלט 14 תרגילים
נוסחאות הכפל המקוצר 15 תרגילים
אי שוויונות 12 תרגילים
הסתברות וסטטיסטיקה 10 תרגילים
משוואה ריבועית 10 תרגילים
מערכת משוואות ריבועיות ומשוואות מיוחדות 10 תרגילים
חקירת פונקציה ריבועית 10 תרגילים
סדרה חשבונית 12 תרגילים
סדרה הנדסית 10 תרגילים
משולש ישר-זווית 11 תרגילים
הגדרת הלוגריתמים 12 תרגילים
חוקי הלוגריתמים 14 תרגילים
מסלול מלא
טכניקה אלגברית 20 תרגילים
משוואה ממעלה ראשונה 21 תרגילים
מערכת של משוואות מעלה ראשונה 10 תרגילים
משוואות מיוחדות, משוואות עם ערך מוחלט 14 תרגילים
נוסחאות הכפל המקוצר 15 תרגילים
אי שוויונות 12 תרגילים
הסתברות וסטטיסטיקה 10 תרגילים
משוואה ריבועית 10 תרגילים
מערכת משוואות ריבועיות ומשוואות מיוחדות 10 תרגילים
חקירת פונקציה ריבועית 10 תרגילים
סדרה חשבונית 12 תרגילים
סדרה הנדסית 10 תרגילים
משולש ישר-זווית 11 תרגילים
הגדרת הלוגריתמים 12 תרגילים
חוקי הלוגריתמים 14 תרגילים
פונקציות טריגונומטריות של זווית 13 תרגילים
משוואות טריגונומטריות בסיסיות 9 תרגילים
משוואות טריגונומטריות מסוגים שונים 17 תרגילים
מערכת המשוואות ואי-שוויונות לוגריתמיים 10 תרגילים
התפלגות נורמלית 11 תרגילים