הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
Math and physics for students, teachers and self learning

Trigo-B

List of units
Trigo-B unit-1 Periodicity of trigonometric functions
Trigo-B unit-2 Basic trigonometric equations
Trigo-B unit-3 Equations of different types (high level of difficulty)

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details

User name: טריגו-ב | Password: אורח