הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
Math and physics for students, teachers and self learning

Trigo-A

List of units
Trigo-A unit-1 Functions of single angle
Trigo-A unit-2 Sum formulas
Trigo-A unit-3 Functions of half an angle
Trigo-A unit-4 Converting sum into product and vice versa

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: טריגו-ב | Password: אורח