הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
Math and physics for students, teachers and self learning

Statistics

List of units
Statistics unit 1 Probability
Statistics unit 2 Statistical indices
Statistics unit 3 Average, median, common
Statistics unit 4 Standard deviation
Statistics unit 5 Normal distribution
Statistics unit 6 Growth and decline

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: טריגו-ב | Password: אורח