הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2023
Math and physics for students, teachers and self learning

Quadro

List of units
Quadro unit 1 Partial and complete quadratic equation
Quadro unit 2 System of equations
Quadro unit 3 Equations with roots and parameters
Quadro unit 4 Properties of quadratic equation
Quadro unit 5 Word problems

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: טריגו-ב | Password: אורח