הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
Math and physics for students, teachers and self learning

Differentiation

List of units
Derivative unit-1 Limits
Derivative unit-2 Derivative calculations
Derivative unit-3 Derivative of composite function
Derivative unit-4 Use of derivatives
Derivative unit-5 Extreme problems - numbers and geometry
Derivative unit-6 Different extreme problems
Derivative unit-7 Extreme problems - hard level exercises

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: טריגו-ב | Password: אורח