הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
Math and physics for students, teachers and self learning

Logarithms

List of units
Logarithms unit-1 Definition of logarithm
Logarithms unit-2 Laws of logarithms
Logarithms unit-3 Logarithmic equations
Logarithms unit-4 Systems of equations and inequalities

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name:לוגי | Password: אורח