הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2023
Math and physics for students, teachers and self learning

Geo-Trigo

List of units
Geo-Trigo unit 1 Right-angle triangle
Geo-Trigo unit 2 Sine law
Geo-Trigo unit 3 Law of cosines
Geo-Trigo unit 4 Area calculation

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: טריגו-ב | Password: אורח