הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
Math and physics for students, teachers and self learning

Decartes

List of units
Decartes - unit 1 Properties of parabola
Decartes - unit 2 Equation of parabola
Decartes - unit 3 Intersection a parabola with the axes
Decartes - unit 4 Quadratic function investigation

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: טריגו-ב | Password: אורח