הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2024
Math and physics for students, teachers and self learning

Complex Numbers

List of units
Complex numbers Unit-1 Operations with complex numbers
Complex numbers Unit-2 Quadratic equations
Complex numbers Unit-3 Gauss plane
Complex numbers Unit-4 High order roots
Complex numbers Unit-5 Example of solution

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

Log in

Guest Details

User name: טריגו-ב | Password: אורח