רשימת העבודות

כיתה ה' - מתמטיקה

 

לומדים שברים

1

שבר כמנה;  שבר פשוט ושבר מדומה;  שבר מעורב

2

מכנה משותף; שוויון שברים; צמצום שברים; שברים עשרוניים

3

השוואת שברים פשוטים; חיבור שברים בעלי מכנים שווים

4

חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים ושונים

5

כפל שברים פשוטים; כפל שבר פשוט בשבר עשרוני

6

חילוק שברים; שברים במשוואות

7

חיבור וחיסור של מספרים מעורבים

8

כפל וחילוק של מספרים מעורבים ושברים עשרוניים

 

דוגמת פתרון מפורט לפי שלבים

 

לדף קודם הקישו כאן