הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2022
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

אלקטרוסטטיקה, זרם, אופטיקה, גלים

שדה וזרם חשמלי
כיתה י"א חשמל 1 חוק קולון
כיתה י"א חשמל 2 שדה חשמלי
כיתה י"א חשמל 3 עוצמת הזרם. התנגדות
כיתה י"א חשמל 4 מעגלי זרם ישר. חיבור בטור
כיתה י"א חשמל 5 מעגלי זרם ישר. חיבור במקביל
כיתה י"א חשמל 6 מעגלי זרם ישר. כ.א.מ. ומתח הדקים
כיתה י"ב חשמל 7 מגנטיות ואלקטרו-מגנטיות
אופטיקה וגלים
אור וגלים 1 אור וצל
אור וגלים 2 החזרת אור
אור וגלים 3 החזרה ושבירת אור
אור וגלים 4 עדשות
אור וגלים 5 תכונות הגלים