הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2022
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

י' - י"א - מכניקה

רשימת עבודות
כיתה י' קינמטיקה 1 תנועה שוות-מהירות (א)
כיתה י' קינמטיקה 2 תנועה שוות-מהירות (ב)
כיתה י' קינמטיקה 3 מהירות ממוצעת
כיתה י' קינמטיקה 4 תנועה בתאוצה (א)
כיתה י' קינמטיקה 5 תנועה בתאוצה (ב)
כיתה י' קינמטיקה 6 נפילה חופשית, זריקה אנכית
כיתה י' קינמטיקה 7 תנועה מעגלית, תנודות הרמוניות
כיתה י' קינמטיקה 8 וקטורים
כיתה י' קינמטיקה 9 מתכונת בגרות