הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2023
Math and physics for students, teachers and self learning

Math - 8

List of units
כיתה ח פרק 1 Ratio and proportion
כיתה ח פרק 2 Scale
כיתה ח פרק 3 Inequalities
כיתה ח פרק 4 Properties of linear function
כיתה ח פרק 5 Factoring rules, multiplying binomial by binomial
כיתה ח פרק 6 Equations with parentheses
כיתה ח פרק 7 Equations with fractions and with absolute value
כיתה ח פרק 8 System of equations
כיתה ח פרק 9 Word questions - age, numbers
כיתה ח פרק 10 Word questions - percentages
כיתה ח פרק 11 Word questions - movement
כיתה ח פרק 12 Probability and Statistics

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

To enter the units, write down the ID number (digits only!) in both windows.

:Log in

Guest Details:

User name: Math-8 | Password: Guest