4/20/2024 4:51:35 AM

אוקלידס

אוסף תרגילים בגיאומטריה אוקלידית

(רשימת העבודות והתרגילים (צילומי מסך

 

1

קטעים וזוויות

2

חפיפת משולשים

3

צלעות וזוויות במשולש

4

ישרים מקבילים

5

ישרים מאונכים

 

לעבודה מעשית

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    אוקלידס    סיסמה:  אורח

Back to Home Page