10/19/2021 6:19:10 AM

ווקטורי

מתמטיקה ומכניקה

הדמיות אינטראקטיביות

 

1

העתקה מקבילית, חיבור ווקטורים

2

חיבור בשיטת המקבילית ובשיטת המשולש

3

ווקטור נגדי, חיסור ווקטורים

4

מערכת צירים, רכיבי ווקטור, ערך מוחלט

5

מכפלה סקלרית, מכפלה ווקטורית

 

להורדה והפעלת התוכנה

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    ווקטורי    סיסמה:  אורח

Back to Home Page