12/1/2023 4:53:07 AM

פוטנציאל

יסודות תורת החשמל

הדמיות אינטראקטיביות

 

1

אלקטרוסקופ, הארקה

2

השראה אלקטרוסטטית

3

חוק קולון, שדה חשמלי

4

מפת קווי שדה של מספר מטענים

5

פוטנציאל, קווים שווי פוטנציאל

 

להורדה והפעלת התוכנה

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    פוטנציאל    סיסמה:  אורח

Back to Home Page