12/1/2023 4:44:55 AM

גראבי

יסודות המכניקה ד'

הדמיות אינטראקטיביות

 

1

מסה ומשקל, משקל במעלית

2

משקל על פני כדור הארץ, תלות של g בגובה

3

חוק הכבידה העולמית

4

תנועת ירח, שיגור לוויינים

5

חוקי קפלר

 

להורדה והפעלת התוכנה

נא למלא פרטים מזהים:

שם   
סיסמה   

אישור

כניסת אורחים

שם:    גראבי    סיסמה:  אורח

Back to Home Page